Category Archives: Algklassid

Robo-matemaatika 3.A ja 3.M klass

  • Õppeaine: robo-matemaatika
  • Klass: 3.A ja 3.M
  • Tunni teema: Wedo (korrutamine ja liitmine)
  • Lõiming teiste ainetega: matemaatika, informaatika, eesti keel, inimeseõpetus

Continue reading Robo-matemaatika 3.A ja 3.M klass

Halloween, mardipäev ja kadripäev

Liina Aan

Algklassiõpetajad palusid minu abi seoses Halloweeni päevaga. Nimelt tuli mul ette valmistada üks õpituba. Ülesanne meeldis mulle väga ja usun, et lapsedki jäid rahule. Jagan siinkohal oma esitlust, mida huvi korral võimalus kõigil õpetajatel tulevikus kasutada.

https://docs.google.com/presentation/d/1nDQ-aQTn6l38D5cG6Xa_vCRtaJ_luKlUiQXkLNM-uwg/edit#slide=id.p

 

Digitehnoloogia kasutamine algklassis

Juba 7-8-aastased lapsed on nutikad nii ühes kui teises tähenduses. Seetõttu ei olnud klassiga iPadides tegutsemine üldse väga raske – suurem osa lapsi leidsid kiiresti vajaliku rakenduse üles.

Väga palju me iPade tundides kasutada ei jõudnud, kuid vähemalt korra või kaks-kolm korda kuus siiski, I ja III trimestril kõige rohkem.

Eesti keele tundides oli suureks abiks MagneticABC, kus saime sõnu laduda (ja kõrvale jätta vanamoodsa poodides müüdava liikuva aabitsa). Samuti kirjatehnika õppimiseks rakendust kirjatehnika.blogspot.com.ee.

II-III trimestril mängisime nii iPadides kui Smart tahvlil Digipuzzles ja Rohenäpu Matemaatikas matemaatika mänge ning õppisime kella. Väga head on õpetajate ajaveebid, näiteks veebiklass.weebly.com, viiveajaveeb.blogspot.com.ee vms, kus on palju põnevaid interaktiivseid ülesandeid.

Suurt lemmikut Kahooti jõudsime teha päris mitu korda ning ka vanemad said klassi lastevanemate koosolekul teada, mis see Kahoot selline on.

Lastele väga meeldis www.frepy.eu, kus toredad lugemisülesanded aitasid ka pikapäevarühma aega sisustada.

Veel kasutasime LearningAppsi, mangunurk.weebly.com, muki.loremipsum.ee jms

Meie klassil on oma blogi (aadress sillaotsa2016.blogspot.com.ee) , kust lapsed saavad ürituste pilte vaadata ja sündmust kodus meenutades vanematele oma muljeid rääkida.

Kasutasin TeamUp keskkonda meeskondade ja classtools.net esinemisjärjekorra loosimiseks ning online-stopwatch.com  aja määramiseks.

Iga kord ei õnnestunud kõigil lastel Kahooti lõpuni teha, kuna iPad otsustas just restarti teha või kadus internet ära, see tegi vahel kurvaks. Samuti need korrad, kui iPade nii täpselt jagus lastele ja siis üks-kaks iPadi alustasid ootamatult “värskendamist” vms. Sellistel puhkudel aitas sõber hädast välja ja iPadis tegutseti kahekesi. Kui juba tulin iPadide käruga klassi, läksid laste silmad särama!