Tag Archives: Digikuu 2018

Monika õpistsenaarium

  • Õppeaine: loodusõeptus
  • Klass: 6. klass
  • Teema: Maakoor koosneb kivimitest
  • Lõiming teiste ainetega: eesti keel, kehaline kasvatus

Kirjeldus: Õpilased on õppekavast lähtuvalt loodusõpetuses läbinud teema Pinnamood ja pinnavormid, kus õpiti paljandeid. Õpilased on kirjalikult teinud teadmiste kontrolli kontrolltööna.

Continue reading Monika õpistsenaarium

Advertisements

4ndad klassid täna programmeerisid!

4A ja 4K klassi informaatika tunnid olid täna programmeerimise päralt. Õpilased lahendasid erinevaid programmeerimisülesandeid Hour of Code kursuste valikust: