Tag Archives: Screencastify

Ekraanisalvestus kui võimalus luua õppematerjale

Screencastify on töövahend, mis võimaldab salvestada koos heliga arvutiekraanil toimuvat, näiteks helindada esitlust (Google Slides, Powerpoint jmt) ja seeläbi luua õppematerjale, mida kasutada distantsõppes, ümberpööratud klassiruumi stsenaariumis ja ka kontaktõppes, suunates õpilasi iseseisvalt õppima ja materjale läbi töötama. Õpitoas vaatasime koos õpetajatega, kuidas seda oma kontole lisada, ekraanisalvestut teha. Et Screencastify on Chrome’i põhine rakendus, siis vaatasime koos, kuhu valmis videod salvestuvad – Google Drive’i spetsiaalsesse kausta:

Screencastify kausta asukoht Google Drive’s