Tag Archives: õppematerjalide loomine

Interaktiivsed ekraanid

Möödunud kevadel kaks ja sel sügisel veel kaks Promethean interaktiivset ekraani on meie klassidesse leidnud tee ja võitnud nii noorte kui õpetajate poolehoiu. Vene keele tundides katsetasime Promethean ekraanidele mõeldud kahte lisaprogrammi: Classflow ja ActivInspire.

Classflow on veebipõhine programm, mis võimaldab aintunnis õpilaste seadmetesse (nt iPadidesse, nutitelefonidesse või arvutitesse) saata interaktiivseid õppematerjale (esitlusi, tunnitegevusi, virtuaalreaalseid VR360 materjale jmt).

ActiveInspire on interaktiivsete õppematerjalide loomiseks mõeldud tarkvara. Luua saab interaktiivseid esitlusi, õppemänge, mida saab ainetundides õpilaste seadmetesse saata.

6.kl vene keele tunnis õppisime tähti
3D materjalid inimese tundamõppimiseks

Ekraanisalvestus kui võimalus luua õppematerjale

Screencastify on töövahend, mis võimaldab salvestada koos heliga arvutiekraanil toimuvat, näiteks helindada esitlust (Google Slides, Powerpoint jmt) ja seeläbi luua õppematerjale, mida kasutada distantsõppes, ümberpööratud klassiruumi stsenaariumis ja ka kontaktõppes, suunates õpilasi iseseisvalt õppima ja materjale läbi töötama. Õpitoas vaatasime koos õpetajatega, kuidas seda oma kontole lisada, ekraanisalvestut teha. Et Screencastify on Chrome’i põhine rakendus, siis vaatasime koos, kuhu valmis videod salvestuvad – Google Drive’i spetsiaalsesse kausta:

Screencastify kausta asukoht Google Drive’s