Tag Archives: distantsõpe

Ekraanisalvestus kui võimalus luua õppematerjale

Screencastify on töövahend, mis võimaldab salvestada koos heliga arvutiekraanil toimuvat, näiteks helindada esitlust (Google Slides, Powerpoint jmt) ja seeläbi luua õppematerjale, mida kasutada distantsõppes, ümberpööratud klassiruumi stsenaariumis ja ka kontaktõppes, suunates õpilasi iseseisvalt õppima ja materjale läbi töötama. Õpitoas vaatasime koos õpetajatega, kuidas seda oma kontole lisada, ekraanisalvestut teha. Et Screencastify on Chrome’i põhine rakendus, siis vaatasime koos, kuhu valmis videod salvestuvad – Google Drive’i spetsiaalsesse kausta:

Screencastify kausta asukoht Google Drive’s

Koolitus õpetajatele enne kooliaasta algust “digipoolpäev”

Enne uue õppeaasta algust, 24. augustil kogunesid õpetajad, et

koos üle vaadata tagasiside kevadisele distantsõppeperioodile, analüüsida ja teha uusi plaane lähtuvalt tagasisidest,

koos arutleda, kuidas kuidas tõsta meie kooli distantõppe pädevust ja distantsõppe rakendamise tegevuskava.

Samuti said kõik teada, mis on Sillaotsa Kooli õpetajate Digipass 2020/21.