Category Archives: Õppevideod

Google Slides esitlused interaktiivseteks

Distantsõppe perioodil õpime ja õpetame virtuaalselt videoruumis ja väga oluline on, et õpilased osaleksid videotundides aktiivselt. On teada, et kõige paremini õpib see, kes on tunnis aktiivne. Sellest tulenevalt toimus virtuaalne õpituba, kus õpetasin seda, kuidas Google Slides esitlusi muuta interaktiivseks lihtsate vahenditega. Õpituba toimus Meet keskkonnas ja salvestasin selle ka järelvaatamiseks.

Ekraanisalvestus kui võimalus luua õppematerjale

Screencastify on töövahend, mis võimaldab salvestada koos heliga arvutiekraanil toimuvat, näiteks helindada esitlust (Google Slides, Powerpoint jmt) ja seeläbi luua õppematerjale, mida kasutada distantsõppes, ümberpööratud klassiruumi stsenaariumis ja ka kontaktõppes, suunates õpilasi iseseisvalt õppima ja materjale läbi töötama. Õpitoas vaatasime koos õpetajatega, kuidas seda oma kontole lisada, ekraanisalvestut teha. Et Screencastify on Chrome’i põhine rakendus, siis vaatasime koos, kuhu valmis videod salvestuvad – Google Drive’i spetsiaalsesse kausta:

Screencastify kausta asukoht Google Drive’s