Digiseadmete taotlusvooru esitatud projekt oli edukas!

Taaskord avaneb käesoleval õppeaastal 2022/23 võimalus arendada kooli ja lasteaia digiõppevara ja taotleda toetust digiseadmete (robootika ja VR seadmed) soetamiseks. Projekti eesmärkideks on arendada kooli ja lasteaia digipädevust, kaasajastada õppimist ja õpetamist. Lasteaed soovib arendada robootikategevusi ja kooli soetatavad VR seadmed võimaldavad kaasajastada III kooliastme loodusainete õpet. Projekti tegevused viiakse läbi 2022/23 õa jooksul, kus õpitakse uusi seadmeid kasutama ja töötatakse välja näidistunnikavad seadmete rakendamiseks loodusainetes, ajaloos, võõrkeeleõppes ja matemaatikas.

8.klass modelleeris ja printis informaatikatundides lund

Jõulueelsetes 8.kl informaatikatundides õppisid noored Tinkercadis lumehelbeid modelleerima. Uus teadmine oli noorte jaoks see, et lumehelveste modelleerimine on tihedalt seotud matemaatikaga (nurkade kraadide määramine, sümmeetria ja geomeetria). Õppisime kuidas STL faile salvestada, Cura programmis printimise jaoks ette valmistada ja kuidas 3D printer printima saada. Valminud lumehelbed kaunistasid juba samal kuul kooli jõulupuud.

Sillaotsa Kool osales mentorlusprojektis “Informaatika õpetamise võimestamine Eesti koolides”

Osalesin kooli haridustehnoloogina mentorina Eesti Informaatika Õpetajate Seltsi ja Harno koostööprojektis, mille eesmärgiks oli informaatika õpetamise võimestamine Eesti koolides. Koos Sillaotsa Kooliga osales projektis Võnnu Keskkool ja Tartust Karlova Kool.

Mentorlus sisaldas kohtumisi mentoriga, kooli informaatika õpetamise hetkeolukorra enesepeegeldus vormi täitmist ning koostöös mentoriga edasiste tegevuspõhimõtete väljatöötamist. Projekti käigus kaardistati koolide informaatika- ja digiõppe hetkeseis ja koostöös kooli digimeeskonnaga töötati välja digiplaan järgnevaks kolmeks aastaks.

Projekti lõpuüritusel esinesin mentorite nimel, tutvustasin läbiviidud tegevusi, tulemusi.

Maiga Hallap (Sillaotsa Kooli haridustehnoloog ja informaatika õpetaja)

Canva kasutamine kujundamisel

29. novembril kogunesid huvilised õpetajad arvutiklassi, et koos õppida Canvas jõuluteemalist veebikaarti kujundama.

Canvas on võimalik õpetajal kasutada õpetaja-platvormi, mis võimaldab luua keskkonda klassiruumi, kutsuda õpilasi klassiruumis töid esitama ja lisaks koostööle võimaldab nii õpetajal kui ka liitunud õpilastel kasutada Canva kõiki toredaid töövahendeid.

Canva on keskkond, kus saavad nii õpetajad kui õpilased kujundada plakateid, esitlusi, videosid, logosid, koomikseid jne jne – võimalusi on täpselt nii palju, kui jagub fantaasiat ja ideid.

Näidised ja jõulukuu kooliürituste reklaammaterjalid valmisid ka Canvas (kujundaja M. Hallap).

Sillaotsa Kool