Google Slides esitlused interaktiivseteks

Distantsõppe perioodil õpime ja õpetame virtuaalselt videoruumis ja väga oluline on, et õpilased osaleksid videotundides aktiivselt. On teada, et kõige paremini õpib see, kes on tunnis aktiivne. Sellest tulenevalt toimus virtuaalne õpituba, kus õpetasin seda, kuidas Google Slides esitlusi muuta interaktiivseks lihtsate vahenditega. Õpituba toimus Meet keskkonnas ja salvestasin selle ka järelvaatamiseks.

Sillaotsa Kool