Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

VR prillide kasutamine erinevates õppeainetes

Õpetajad õpivad! Eilne päev lõppes meie õpetajatel virtuaalses 3D maailmas – rändasime kosmoses, inimese sisemuses, ookeanisügavustes, antiikses Petras ja Waterloo lahingut jälgides. Nimelt õppisime ja katsetasime, kuidas VR (virtuaalreaalsuse) prille erinevates õppeainetes kasutada.

Continue reading VR prillide kasutamine erinevates õppeainetes

Ekraanisalvestus kui võimalus luua õppematerjale

Screencastify on töövahend, mis võimaldab salvestada koos heliga arvutiekraanil toimuvat, näiteks helindada esitlust (Google Slides, Powerpoint jmt) ja seeläbi luua õppematerjale, mida kasutada distantsõppes, ümberpööratud klassiruumi stsenaariumis ja ka kontaktõppes, suunates õpilasi iseseisvalt õppima ja materjale läbi töötama. Õpitoas vaatasime koos õpetajatega, kuidas seda oma kontole lisada, ekraanisalvestut teha. Et Screencastify on Chrome’i põhine rakendus, siis vaatasime koos, kuhu valmis videod salvestuvad – Google Drive’i spetsiaalsesse kausta:

Screencastify kausta asukoht Google Drive’s

Sillaotsa Kool