Category Archives: Eesti keel ja kirjandus

Digitehnoloogia kasutamine eesti keele tunnis

Murdesõnaline koomiks 6. klassis

Teema “Keelesahtlid avanevad” lõpetuseks tegi 6. klass  27. septembril 2017 murdeteemalise koomiksi. Koomiks valmis keskkonnas Toondoo (www.toondoo.com), mis pakub mitmekülgseid võimalusi tegelaste ja tegevuskohtade valikul ning kujundamisel. Teema valimine oli vaba, kuid tingimuseks murdekeelsete sõnade, väljendite ning lausete kasutamine tegelaste vahelises kõnes. Enamik õpilasi kasutas Võru keele murdesõnastikku veebiaadressil https://synaq.org ning kirjutas võrumurdelise koomiksi, aga oli ka neid, kes proovisid kätt Kihnu murrakuga (http://www.kihnuinstituut/e-sonavara/). Pärast töö valmimist ning ülevaatamist postitasid õpilased koomiksi oma õpiblogisse. Siinkohal näitena Kermo Nurmeoja ning Ingmar Annuse tööd.

Ülejäänud koomikseid saab vaadata 6. klassi õpiblogidest, näiteks http://britakoolis.blogspot.com.ee/2017/09/voru-murdes-koomiks.html.