All posts by Digipank admin

Interaktiivsed ekraanid

Möödunud kevadel kaks ja sel sügisel veel kaks Promethean interaktiivset ekraani on meie klassidesse leidnud tee ja võitnud nii noorte kui õpetajate poolehoiu. Vene keele tundides katsetasime Promethean ekraanidele mõeldud kahte lisaprogrammi: Classflow ja ActivInspire.

Classflow on veebipõhine programm, mis võimaldab aintunnis õpilaste seadmetesse (nt iPadidesse, nutitelefonidesse või arvutitesse) saata interaktiivseid õppematerjale (esitlusi, tunnitegevusi, virtuaalreaalseid VR360 materjale jmt).

ActiveInspire on interaktiivsete õppematerjalide loomiseks mõeldud tarkvara. Luua saab interaktiivseid esitlusi, õppemänge, mida saab ainetundides õpilaste seadmetesse saata.

6.kl vene keele tunnis õppisime tähti
3D materjalid inimese tundamõppimiseks

Google Slides esitlused interaktiivseteks

Distantsõppe perioodil õpime ja õpetame virtuaalselt videoruumis ja väga oluline on, et õpilased osaleksid videotundides aktiivselt. On teada, et kõige paremini õpib see, kes on tunnis aktiivne. Sellest tulenevalt toimus virtuaalne õpituba, kus õpetasin seda, kuidas Google Slides esitlusi muuta interaktiivseks lihtsate vahenditega. Õpituba toimus Meet keskkonnas ja salvestasin selle ka järelvaatamiseks.