Uus viitamise abimees õpilastele ja õpetajatele

Koostatud november 2019:

Rohkem materjale viitamise kohta leiab lehelt: http://arvutiisteaching.weebly.com/viitamine.html

Juhendid õpilastööde (esitlused, referaadid) vormistamiseks on saadaval ka kooli kodulehel: http://www.sillaotsa.edu.ee/?page=170

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s