Kaili õpistsenaarium

6. klassis on inglise keele tunnis teemaks keeleväänajad. Need on väga head luuletused, millega harjutatakse erinevate häälikute hääldamist. Tihti peale ei julge ega taha õpilased neid  klassi ees harjutada, kuna eksimise võimalus on alguses suur. Sellepärast otsustasin liita selle teema digitehnoloogiaga, mis annab võimaluse igal õpilasel omas tempos ja iseseisvalt harjutada ning niimoodi parandada hääldust ning soravust. See arendab samuti iseseisvust, sest nad peavad ise oma salvestust hindama. Kuna see võtab enda alla umbes 3 tundi, siis nimetame seda projektiks. Kaks tundi sellest projektist on ka avatud tunnid kolleegidele.

Eesmärk on ise salvestada keeleväänajad ning harjutada hääldust. Selleks kasutavad õpilased IPad’e. Nad kuulavad salvestust ning muudavad seda vastavalt. Nad võivad küsida abi õpetajalt, klassikaaslaselt või hindavad oma tööd ise.Heli lisatakse piltidele, mis on seotud keeleväänaja tähendusega. Kokku tuleb sellest video, mida saavad teised kuulata ja tagasisidet anda.

Lõiming: informaatika, muusika ja kunst. Pädevused – ettevõtlikkus, õpipädevus, enesemääratluspädevus.

Projekt hõlmab endast digitehnoloogia ainekava teemal digimeedia (II kooliaste)  –Videotöötlus: teksti, pildi, heli, ja videoklippide montaaž. Heli salvestamine ja taasesitamine. Algtasemel helitöötlus.

Projektiks valmistumine. Uuri ning otsi. Õpetaja otsib äpi, millega õpilased saavad salvestada. IPad’ides on selleks näiteks äpp RecorderPlus, mis salvestab HD formaadis. Lisaks laseb äpp salvestust lõigata ja muuta. Iga keeleväändaja salvestatakse eraldi ning laetakse Drive’i eraldi kausta. Lisaks tehakse pilte keeleväändajate jaoks. Need laetakse samuti üles. Õpetaja otsib rakenduse video kokkupanemiseks. Selleks on Windows 10 rakendus “Video Editor”, mis laseb kokku panna pildid ja heli. Õpetaja katsetab kodus nii äpi kasutust kui ka video tegemist.

Enne salvestamist kuulatakse keeleväänajad tunnis läbi.

Kaardista ja analüüsi. Projekt koosneb kolmest tunnist. Esimesel tunnil salvestavad õpilased oma keeleväändajad. Need on õpikus etteantud. Selleks on neil 45 minutit, keeleväändajaid on seitse.  Kõik salvestused ning pildid laetakse üles. Tähtis on teha eraldi kaust, et oleks lihtne järgmine tund need üles leida. Teine ja kolmas tund toimuvad arvutiklassis. Salvestused ja pildid viiakse arvutisse üle ning lisatakse Windows 10 Video Editor’i. Õpilased panevad videod kokku.

Reflekteeri. Kolmanda tunni lõpus esitatakse videod teistele ning klassikaaslased valivad Answergardenis parima töö andes ka tagasisidet.

Avatud tunnid toimuvad 10.-11. oktoobril. 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s