Robootika-matemaatika projektipäev Sillaotsa Koolis

16. augustil kogunesid Tartumaa 3. ja 6. klasside robootika-matemaatika õpetajad meie koolis, et osaleda Tallinna Ülikooli poolt koordineeritaval EDUlabi-i projektipäeval, kus lahendati koos interaktiivseid GeoGebra töölehti.

Töölehtedel olevad ülesanded sisaldasid üht matemaatikaülesannet ja sellel põhinevaid kolme robotkatset. Ülesannete eesmärgiks on matemaatikas omandatud oskuste ja teadmiste visualiseerimine läbi robotite programmeerimise.

Tegemist on terve õppeaasta kestva uurimusega, kus 3. ja 6. klasside matemaatikatundidesse integreeritakse robootika. Projekti käigus viivad õpetajad õppeaasta jooksul läbi 20 robootika-matemaatika õppetundi. Eesmärgiks on välja selgitada, mil määral mõjutab antud metoodika matemaatika õpitulemusi ja seeläbi ka õpilaste üldpädevusi.

Meie koolis osalevad uuringus 3. klass õpetajate Annika Tõnuristi ja Margit Liiase ning 6. klass, õpetaja Kadri Kalda juhendamisel.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s