Matemaatika ja robootika

Tuleval, 2018/19 õppeaastal osalevad meie 3-ndad ja 6. klass Tallinna Ülikooli poolt läbiviidavas robootika-matemaatika eksperimentaaluuringus, mida juhib doktorant Janika Leoste. Uuringu käigus otsitakse vastust küsimustele:

  • milline on õpperobotite kasutamise mõju matemaatika-alastele teadmistele I ja II kooliastmes;
  • millised on nii õpilaste kui õpetajate subjektiivsed hinnangud õpperoboteid kasutavatele tundidele – meeldivus, kaasahaaravus jms.

Sisuliselt tähendab see seda, et 3. ja 6. klassi tundidesse lõimitakse robootika ja programmeerimine. Õpetajad kasutavad tundide läbiviimiseks 20 erinevat tunnikava. Üks tunnikava sisaldab ühte matemaatikaülesannet ja robotiga teostatavat kolme katset. Katsete abil visualiseeritakse ülesandes kasutatud avaldiste tegureid ja vastuseid, valemeid ja kujundeid. Ülesanded arendavad õpilastes lisaks robootikale, matemaatikale ja programmeerimisoskusele ja funktsionaalse lugemise, koostöö ja oma õpitulemuste eest vastutuse võtmise oskusi.

Tundides hakatakse kasutama Edisson, Mindstorms EV3 ja Lego WeDo 2.0 roboteid.

Uuringus osalevatele õpetajatele pakutakse igakülgset tuge ja täiendkoolitust.  Esmalt osalesid uuringus oslevad õpetajad ja haridustehnoloog 2-tunnisel veebikoolitusel:

Robootika Webinar – Janika Leoste from Tallinna Ülikool on Vimeo.

Eile, 23. mail, käisime uuringus osalevate õpetajatega (Annika, Kadri) Tallinna ülikoolis õpetajaid ettevalmistaval koolitusseminaril.

Tutvustatid pilootuuringu tulemusi, praktilises osas mängiti läbi tunnikavad. Pärast koolitust kinnitasid õpetajad, et kadus esialgne hirm võetud ülesande ees ja tegevused pakkusid põnevust ja olid motiveerivad.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s