Digiõpituba õpetajatele: Educreations

See kord viis õpitoa läbi õpetaja Kaili ning teemaks oli tema praegune lemmikäpp Educreations. Õpituba toimus 3. aprillil.

Educreations on ülesehituselt ja funktsioonilt väga sarnane Explain Everything äppile. Educreations on valge tahvel (white board), mis võimaldab fotode, videode ja tekstide ning ka lindistuse lisamist. Sellega saab luua õppematerjale, kas õpetaja või õpilaste poolt.

Ingliskeelne tutvustus:

Selle äppiga on seotud ka koduleht educreations.com. Kodulehele saab õpetaja oma kasutajaga sisse logida, hallata õpilaste tehtuid töid ning ka oma poolt tehtuid online tunde jagada õpilastega.

Capture.PNGjj.PNG

Õpetaja Kaili on teinud äppi jaoks oma kasutaja, mida saab ka õpilastega jagada, sest kui kõik on ühe ja sama kasutajaga sisse logitud, siis saab kõik tööd ühte kohta salvestada ega pea eraldi õpetajale saatma. Kodulehele sisse logides näeb kõiki töid. Eraldi saab töid ka emailile saata.

Äppi eelis on see, et siin on lihtne joonistada, pilte lisada või pildistada ning lindistada. Kodulehel saab õpetaja pärast tunde õpetaja töid kuulata. Selleks ei ole vaja Ipadi, vaid piisab arvutist.

Puuduseks on lindistuse muutmine. Hetkel saab ainult osaliselt lindistust trimmida ehk ebaõnnestunud kohta välja lõigata. Lindistuse algust muuta ei saa. Äpp töötab hetkel one take (üks lindistus) põhimõttel, mis õpilastele õpetab, et alati ei saa kõike muuta, vaid peab ühe korraga hakkama saama. Äppi loojad aga lubasid tulevikus seda muuta. Lisaks on tasuta versioonil lubatud ainult üks draft korraga.

Inglise keele tunnis saab äppi kasutada asjade kirjeldamiseks – näiteks maskotide kirjeldus, pildi kirjeldus, diagrammide kirjeldus. Kirjanduses saaks kasutada jutustamiseks või loetud teksti kokkuvõtte tegemiseks. Matemaatikas saaksid õpilased tehete puhul suuliselt kirjeldada igat sammu tehte juures.

https://www.educreations.com/lesson/embed/47641828/?s=yxsZEe&ref=embed

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s