Digitehnoloogia kasutamine eesti keele tunnis

Murdesõnaline koomiks 6. klassis

Teema “Keelesahtlid avanevad” lõpetuseks tegi 6. klass  27. septembril 2017 murdeteemalise koomiksi. Koomiks valmis keskkonnas Toondoo (www.toondoo.com), mis pakub mitmekülgseid võimalusi tegelaste ja tegevuskohtade valikul ning kujundamisel. Teema valimine oli vaba, kuid tingimuseks murdekeelsete sõnade, väljendite ning lausete kasutamine tegelaste vahelises kõnes. Enamik õpilasi kasutas Võru keele murdesõnastikku veebiaadressil https://synaq.org ning kirjutas võrumurdelise koomiksi, aga oli ka neid, kes proovisid kätt Kihnu murrakuga (http://www.kihnuinstituut/e-sonavara/). Pärast töö valmimist ning ülevaatamist postitasid õpilased koomiksi oma õpiblogisse. Siinkohal näitena Kermo Nurmeoja ning Ingmar Annuse tööd.

Ülejäänud koomikseid saab vaadata 6. klassi õpiblogidest, näiteks http://britakoolis.blogspot.com.ee/2017/09/voru-murdes-koomiks.html.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s