Digitehnoloogia kasutamine loodusainetes ja inimeseõpetuses

Õppeaastal 2016/17 jätkasin nii inimeseõpetuses kui ka loodusainete tundides vanade heade äppide ja veebikeskkondade kasutamist ning katsetasin ka uusi huvitavaid võimalusi. Õppeaasta alguses nakatusin nutitundide tegemisse, mis on kajastunud ka facebook-i lehel „Nutitund igasse kooli“. Nüüd siis õppeaastast lähemalt.

Vanad head vahendid on endiselt padlet ühistöövahend, learning apps, quizlet, thinglink, answergarden, piccollage. Kõiki neid vahendeid olen kasutanud juba mitmeid kordi, õpilastele on asi tuttav ning töö nende vahenditega sujub ladusalt. Otseloomulikult on nende kõrval kasutuses ka Google Drive võimalused.

Fotojutustus UTellStory abil

Uued leiud olid näiteks UTellStory, mis võimaldab teha fotojutustusi. 6. klassiga katsetasime selle võimalusi ning iga õpilane tegi juhendi järgi fotojutustuse ühe Eesti maakonnakeskuse kohta. Nii nagu uute asjade katsetamisel ikka, ei läinud ka meil kohe kõik sujuvalt ning probleeme esines näiteks heli peale salvestamisega. Kuid järgmisel aastal oleme juba targemad ning osavamad ja kindlasti kasutan UTellStory võimalusi tulevikus ka teiste teemade juures. Siin üks näide valminud tööst.

Eesti keelne juhend UTellStory keskkonna kasutamiseks on leitav siit.

E-raamat Flipsnack-is

Kui senimaani olen lasknud õpilastel teha 5. klassis referaadi mõne Eesti jõe kohta, siis sellel aastal vormistasime selle ka e-raamatuks keskkonnas Flipsnack. Näide valminud tööst.

Video bitable keskkonnas

6. klassi loodusõpetuses katsetasime uue asjana ka videotegemise keskkonda biteable. Õpilastel oli koduseks ülesandeks pildistada linna-asula ja maa-asula taimestikku, loomastikku, maju, liiklusolusid, puhkamisvõimalusi. Pildid tuli laadida Google Drive-i. Keskkonnas biteable loodi slaidiesitlus enda piltide põhjal kirjeldamaks ja võrdlemaks linna-asula ja maa-asula erinevusi. Slaidishowle lisati taustamuusika ning see tehti videoks, mida kogu klassile esitada sai. Miskipärast kadusid osade õpilaste videotest mõnel pilt, mõnel tekst. Kindlasti tuleb järgmiseks aastaks keskkonna võimalused ka minul paremini selgeks saada, sest tulemused, mis saadi olid igati vahvad.

Eesti keelne juhend keskkonna kasutamiseks on leitav siit.

Veel väärivad ära märkimist minu jaoks uued leiud:

  • QuiverVision, mis „äratab pildid ellu“ ning tekitab loodusainete õppimisse elevust.
  • Toonytool, mis võimaldab ilma kuhugi sisselogimata luua koomikseid ja neid alla laadida.
  • Tellagami äpp, mis võimaldab luua animeeritud videot ning luua näiteks ilmateadustust.

Kindlasti on vahvaid võimalusi veel ja veel, kuid kõike korraga ei jõua ja ei saa. Kuid uuel õppeaastal jälle uued katsetused!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s