Digikuu 2015: “Nutiseadmega nutiõpetajaks” seminari kokkuvõte

Huvitavaid ja kasulikke materjale seminarilt:

Kuidas valida õigeid äppe ehk rakendusi õppetööks tunnis? Esita rakenduste valimisel järgmised küsimused:

  1. Kuidas saada teada, mida õpilane juba eelnevalt teab?
  2. Millised oskused õpilane peab teema lõpuks olema omandanud?
  3. Millised tegevused ma õpetajana valin teema läbimiseks?
  4. Milline õppematerjal (äpp, rakendus) sobib minu tegevuste jaoks kõige enam?

Millisteks tegevusteks sobib iPad õppetunnis: 

  • õppimiseks,
  • harjutamiseks,
  • esitluste ja loovtööde tegemiseks,
  • hindamiseks,
  • tagasiside kogumiseks.

Kuidas muuta efektiivsemaks rakenduste õpetamist õpilastele? – Õpetaja laeb aktiivsemate õpilaste tahvlitesse vajalikud rakendused ja õpetab neile selle kasutamist. Needsamad õpilased õpetavad tunnis teisi õpilasi.

Rakenduse pidev, regulaarne ja pikemaajalisem kasutamine tõstab selle rakenduse sisulist väärtust.

One thought on “Digikuu 2015: “Nutiseadmega nutiõpetajaks” seminari kokkuvõte”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s